Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 29 юли 2021

  • 14.07.2021
  • в сила от 29.07.2021
  • Съобщение за клиенти

Съобщение до акционерите на Amundi Funds - в сила от 29 юли 2021

Уважаеми акционери,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени: