Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за юридически лица - в сила от 27.05.2020

  • 27.03.2020
  • в сила от 27.05.2020
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за юридически лица - в сила от 27.05.2020

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 27.05.2020 г., УниКредит Булбанк АД променя своята Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци. Промените можете да видите в приложения файл.