Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в проспектите на фондовете за инвеститорите от България - в сила от 30.06.2020

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 03.06.2020
  • Проверка икона в сила от 30.06.2020
  • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в проспектите на фондовете за инвеститорите от България - в сила от 30.06.2020

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени в някои от подфондовете:

1. Amundi Funds Latin America Equity

2. Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Asia Equity Concentrated, Amundi Funds Equity ASEAN и Amundi Funds SBI FM India Equity

3. Преустановяване на NAV на официални празници

Повече информация ще намерите в приложения файл.

Най-новият проспект на Amundi Funds и Документите с Ключова информация за инвеститорите могат да бъдат получени от интернет страницата ни за България, или при поискване безплатно от адреса на управление на Amundi Funds.

С уважение,

Бордът на директорите