Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в OУ за банкови сметки и програма „Бизнес лидер“ на ЮЛ и ЕТ - 06.12.2022

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 06.10.2022
  • Проверка икона в сила от 06.12.2022
  • Текст файл икона Сметки

Уведомление за предстоящи промени в OУ за банкови сметки и програма „Бизнес лидер“ на ЮЛ и ЕТ - 06.12.2022

 Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 06.12.2022 г. влизат в сила промени в Oбщите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и пакетна програма „Бизнес лидер“ на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги /“Общите условия“/.

С предоставянето на настоящото уведомление „УниКредит Булбанк“ АД изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

Вижте повече в приложения файл.