Уведомление за предстоящи промени в тарифа за юридически лица - в сила от 16.10.2019

  • 16.08.2019
  • в сила от 16.10.2019
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за юридически лица - в сила от 16.10.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 16.10.2019г., УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД променя Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци.

Повече подробности можете да видите в приложения файл.