Уведомление за предстоящи промени в ОУ за Сметки за ЮЛ - в сила от 01.02.2021

  • 30.11.2020
  • в сила от 01.02.2021
  • Сметки

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за Сметки за ЮЛ - в сила от 01.02.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени в Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на  юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги.

Промените са основно в РАЗДЕЛ ІІІ. ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА КЛИЕНТ. ЗАКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ, РАЗДЕЛ ХV. ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ и РАЗДЕЛ ХVII: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:

РАЗДЕЛ ІІІ. ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА КЛИЕНТ. ЗАКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ

Повече подробности ще намерите в приложения файл.