Уведомление за предстоящи промени в ОУ за банкови карти за ЮЛ - в сила от 01.02.2021

  • 30.11.2020
  • в сила от 01.02.2021
  • Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за банкови карти за ЮЛ - в сила от 01.02.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2021 г. влизат в сила следните промени в Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за бизнес клиенти и за предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни инструменти:

 

В Раздел VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КАРТА

Повече подробности ще намерите в приложения файл.