Уведомление за предстоящи промени във фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025

  • 26.10.2020
  • в сила от 23.10.2020
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025

Уважаеми инвеститори,

Бихме искали да ви уведомим, че Управляващото дружество взе решение за удължаване на срока за записване на  фонд Amundi Fund Solutions Buy&Watch High Income Bond 11/2025 до 27 ноември 2020 г., като датата на падеж на Фонда е 3 ноември 2025 г.

В тази връзка са обновени и Документите с ключова информация за инвеститорите, които можете  да получите от сайта www.amundi.bg, както и от филиалите на УниКредит Булбанк.

Повече информация ще намерите в приложените файлове.

Информация за инвеститорите - ISIN код: (A) LU2209393243

Информация за инвеститорите - ISIN код: (A) LU2209481451