Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II - част 1

  • 02.05.2019
  • в сила от 05.04.2019
  • Съобщение за клиенти

Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II - част 1

Съобщение до притежателите на Дялове в Amundi Funds II

Приложение II: Подробно сравнение между сливащите и целевите субфондове