Уведомление за предстоящи промени в ОУ за Депозити за юридически лица - в сила от 01.02.2021

  • 30.11.2020
  • в сила от 01.02.2021
  • Депозити

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за Депозити за юридически лица - в сила от 01.02.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2021 г. влизат в сила промени нови в Общи условия на „УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци.

Промените са основно в РАЗДЕЛ II. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ и РАЗДЕЛ IV. СРОК НА ДОГОВОРА ЗА СРОЧЕН ДЕПОЗИТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СРОЧЕН ДЕПОЗИТ И ЗАКРИВАНЕ, както следва:

РАЗДЕЛ II. ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Повече подробности ще намерите в приложения файл.