Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за обслужване на разплащания с местни и международни карти на ПОС терминал – в сила от 29.05.2019 г.

  • 28.03.2019
  • в сила от 29.05.2019
  • Общи условия

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия за обслужване на разплащания с местни и международни карти на ПОС терминал – в сила от 29.05.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от дата 29.05.2019г. влизат в сила промени в Общите условия за обслужване на разплащания с местни и международни карти на ПОС терминал, съгласно решение на Управителния Съвет на УниКредит Булбанк АД.

Направените изменения са съгласно новите промени и разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Наредба № 3 за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти на Българската Народна Банка, Законът за публичните финанси (ЗПФ), както и Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти.

С предоставянето на настоящото уведомление, УниКредит Булбанк АД изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги, съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между страните.

В рамките на двумесечния период ползвателят на платежни услуги има право да прекрати незабавно рамковия договор. В случай, че до датата на влизане в сила на промените ползвателят на платежни услуги не прекрати рамковия договор, доставчикът на платежните услуги (УниКредит Булбанк АД) счита, че ползвателят на платежни услуги приема промените.

С пълния текст на актуализираната версия на Общите условия можете да се запознаете от приложения файл.