Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История SEK

Валутни курсове

Разменни курсове на SEK към BGN Номинал: 10

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
07.06.2023, 17:02 0,000000 0,000000 1,659000 1,707000 1,682940
07.06.2023, 08:16 0,000000 0,000000 1,652000 1,695000 1,682940
06.06.2023, 17:01 0,000000 0,000000 1,655000 1,702000 1,679980
06.06.2023, 15:46 0,000000 0,000000 1,659000 1,702000 1,679980
06.06.2023, 08:13 0,000000 0,000000 1,663000 1,707000 1,679980
05.06.2023, 17:02 0,000000 0,000000 1,655000 1,701000 1,693290
05.06.2023, 08:20 0,000000 0,000000 1,668000 1,711000 1,693290
02.06.2023, 17:05 0,000000 0,000000 1,669000 1,717000 1,679470
02.06.2023, 08:09 0,000000 0,000000 1,663000 1,706000 1,679470