Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История RON

Валутни курсове

Разменни курсове на RON към BGN Номинал: 10

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
07.12.2021, 08:29 3,758000 4,159000 3,758000 4,159000 3,954210
06.12.2021, 17:01 3,752000 4,153000 3,752000 4,153000 3,951730
06.12.2021, 08:37 3,758000 4,158000 3,758000 4,158000 3,951730
03.12.2021, 17:03 3,753000 4,151000 3,753000 4,151000 3,952130
03.12.2021, 08:32 3,757000 4,157000 3,757000 4,157000 3,952130
02.12.2021, 17:01 3,752000 4,151000 3,752000 4,151000 3,953810
02.12.2021, 08:35 3,757000 4,157000 3,757000 4,157000 3,953810
01.12.2021, 17:06 3,754000 4,153000 3,754000 4,153000 3,950370
01.12.2021, 08:33 3,757000 4,158000 3,757000 4,158000 3,950370