Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История JPY

Валутни курсове

Разменни курсове на JPY към BGN Номинал: 100

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
06.02.2023, 17:19 0,000000 0,000000 1,345000 1,398000 1,392550
06.02.2023, 08:32 0,000000 0,000000 1,349000 1,399000 1,392550
03.02.2023, 17:00 0,000000 0,000000 1,354000 1,408000 1,385930
03.02.2023, 08:51 0,000000 0,000000 1,369000 1,421000 1,385930
02.02.2023, 17:02 0,000000 0,000000 1,366000 1,419000 1,383480
02.02.2023, 16:06 0,000000 0,000000 1,367000 1,419000 1,383480
02.02.2023, 08:22 0,000000 0,000000 1,354000 1,405000 1,383480
01.02.2023, 17:00 0,000000 0,000000 1,359000 1,413000 1,384460
01.02.2023, 08:21 0,000000 0,000000 1,356000 1,406000 1,384460