Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История HRK

Валутни курсове

Разменни курсове на HRK към BGN Номинал: 10

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
07.06.2023, 17:02 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
07.06.2023, 08:16 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
06.06.2023, 17:01 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
06.06.2023, 15:46 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
06.06.2023, 08:13 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
05.06.2023, 17:02 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
05.06.2023, 08:20 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
02.06.2023, 17:05 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830
02.06.2023, 08:09 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2,595830