Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История GBP

Валутни курсове

Разменни курсове на GBP към BGN Номинал: 1

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
27.05.2022, 17:16 2,245000 2,361000 2,262000 2,344000 2,299000
27.05.2022, 08:28 2,254000 2,335000 2,268000 2,334000 2,299000
26.05.2022, 17:10 2,238000 2,354000 2,255000 2,336000 2,293020
26.05.2022, 08:25 2,255000 2,336000 2,268000 2,334000 2,293020
25.05.2022, 17:04 2,239000 2,355000 2,256000 2,337000 2,306870
25.05.2022, 08:25 2,247000 2,328000 2,261000 2,326000 2,306870
23.05.2022, 17:18 2,238000 2,373000 2,249000 2,366000 2,305860
23.05.2022, 08:34 2,269000 2,352000 2,284000 2,351000 2,305860