Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История GBP

Валутни курсове

Разменни курсове на GBP към BGN Номинал: 1

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
23.05.2024, 17:04 2,225000 2,361000 2,237000 2,353000 2,296520
23.05.2024, 08:18 2,253000 2,334000 2,266000 2,332000 2,296520
22.05.2024, 17:02 2,242000 2,358000 2,259000 2,341000 2,289130
22.05.2024, 08:14 2,244000 2,325000 2,258000 2,323000 2,289130
21.05.2024, 17:07 2,234000 2,351000 2,251000 2,332000 2,286240
21.05.2024, 08:10 2,243000 2,323000 2,256000 2,322000 2,286240
20.05.2024, 17:04 2,229000 2,345000 2,247000 2,328000 2,282580
20.05.2024, 11:42 2,238000 2,318000 2,251000 2,317000 2,282580
20.05.2024, 08:31 2,238000 2,318000 2,251000 2,317000 2,282580