Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История EUR

Валутни курсове

Разменни курсове на EUR към BGN Номинал: 1

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
06.02.2023, 17:19 1,940000 1,963000 1,945000 1,960000 1,955830
06.02.2023, 08:32 1,942000 1,962000 1,950000 1,958500 1,955830
03.02.2023, 17:00 1,940000 1,963000 1,945000 1,960000 1,955830
03.02.2023, 08:51 1,942000 1,962000 1,950000 1,958500 1,955830
02.02.2023, 17:02 1,940000 1,963000 1,945000 1,960000 1,955830
02.02.2023, 16:06 1,942000 1,962000 1,950000 1,958500 1,955830
02.02.2023, 08:22 1,942000 1,962000 1,950000 1,958500 1,955830
01.02.2023, 17:00 1,940000 1,963000 1,945000 1,960000 1,955830
01.02.2023, 08:21 1,942000 1,962000 1,950000 1,958500 1,955830