Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История DKK

Валутни курсове

Разменни курсове на DKK към BGN Номинал: 10

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
27.05.2022, 17:16 2,539000 2,719000 2,596000 2,663000 2,628490
27.05.2022, 08:28 2,572000 2,661000 2,602000 2,656000 2,628490
26.05.2022, 17:10 2,539000 2,719000 2,595000 2,662000 2,628630
26.05.2022, 08:25 2,572000 2,661000 2,602000 2,656000 2,628630
25.05.2022, 17:04 2,539000 2,719000 2,596000 2,662000 2,628340
25.05.2022, 08:25 2,572000 2,661000 2,602000 2,656000 2,628340
23.05.2022, 17:18 2,550000 2,705000 2,557000 2,700000 2,627960
23.05.2022, 08:34 2,571000 2,661000 2,602000 2,655000 2,627960