Нагоре икона Бутон за връщане към началото

История BGN

Валутни курсове

Разменни курсове на BGN към BGN Номинал: 1

Календар икона
Дата и час Купува в брой Продава в брой Купува безкасово Продава безкасово БНБ
01.01.2001, 08:00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000