Програма за отпускане на безлихвени кредити до 4 500 лв.

След споразумение с Българската банка за развитие (ББР) УниКредит Булбанк има готовност да подкрепи физически лица, засегнати от кризата с COVID-19 с Програма за гарантиране на безлихвени кредити за физически лица в размер до 4500 лв.

Кой може да кандидатства?

 

 • От програмата могат да се възползват физически лица, работещи по трудово правоотноешние 6 месеца преди кандидатстването за кредит, както и да имат декларирани и/или платени осигурителни вноски. Клиентите следва да са в неплатен отпуск или да са били в неплатен отпуск заради кризата с COVID-19 и не следва да получават/да са получавали възнаграждение по други трудови правоотношения. Условието е клиентите да се върнат/ да са се върнали на същата работа след прекратяване на неплатения отпуск.

 • Самоосигуряващи се лица с декларирани и/или платени осигурителни вноски, но с временно прекъсната дейност в резултат на извънредното положение или спад от минимум 20% в доходите им за първото или всяко следващо тримесечие за 2020 спрямо същото за предходната 2019.

Условия и характеристики на кредита

 • Размер: до 4 500 лева
 • Валута: лева
 • Без обезпечение
 • Начин на погасяване: равни месечни вноски след изтичане на гратисния период
 • Срок: до 5 г. (60 месеца)
 • Лихвен процент: 0 (нула)%
 • Гратисен период: от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца
 • Без такси и комисиони във връзка с отпускане на кредита

Кандидатстване

Кандидатстването за безлихвени кредити за физически лица не изисква посещение във филиал на УниКредит Булбанк. То може да бъде направено изцяло през дигиталните канали на банката чрез:

 

 • Обаждане в Центъра за контакт с клиенти на телефон на 0700 184 84 или на кратък номер *18484 за местни мобилни оператори според тарифния Ви план.

 • Изпращане на онлайн заявка, след което наш консултант ще се свърже с Вас.

При кредит за сумата от 4 500 лева, гратисен период за погасителни вноски от 24 месеца и общ срок на кредита от 5 години, месечната погасителна вноска след изтичане на гратисния период е 125 лева.

Разходите за откриване и обслужване на сметката, обслужваща кредита, са подробно описани в Договора за съответния вид сметка и съгласно приложимата към датата на изискуемостта им Тарифа на „УниКредит Булбанк” АД за таксите и комисионите за физически лица.

Преддоговорна информация при кредит за 4500 лева и срок от 5 години, обслужван по стандартна разплащателна сметка, можете да видите тук.

За безлихвен кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Teodora-petkova-header.jpg

Стремежът на УниКредит Булбанк е да сме надежден и предвидим партньор. Банката вече предлага няколко механизма за облекчаване на своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19.  Уникредит Булбанк се присъедини съм мораториума, одобрен от БНБ. Всички кредитополучатели на банката – индивидуални клиенти, малки и средни предприятия, корпоративни клиенти, които изпитват затруднения могат да се възползват от механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения. Допълнително УниКредит Булбанк се включва в програма за гарантиране на безлихвени кредити за физически лица в размер до 4500 лв., за да ги подкрепим да излязат от тази неочаквана криза по-бързо. Ние ще сме и до клиентите, които имат нужда от специфични решения.

Теодора Петкова, Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк