Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Програма за отпускане на безлихвени кредити до 6 900 лв.

С Решение на Министерски съвет от 10.12.2020 г. по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 на Българска банка за развитие (ББР), УниКредит Булбанк отново изрази готовност да подкрепи всички физически лица, засегнати от пандемията.

Програма за отпускане на безлихвени кредити до 6 900 лв.

Кой може да кандидатства?

 

Относно лицата на трудов договор:

 • При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка/ Ограничителни противоепидемични мерки, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е/ е било в неплатен отпуск;
 • Лицето има общо поне 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между  01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.
 • Към датата на кандидатстването на кредит за Правоимащото лице на трудов договор са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода на трудовото правоотношение по б. „б“, след 01.01.2020 г. включително.
 • Лицето се е върнало на работа/продължило е да работи, след прекратяване на неплатения отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

Като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка/Ограничителните противоепидемични мерки:

 • Лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице или
 • Лицето търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие от 2019 г. или от 2020 г.
 • Към датата на кандидатстването за кредит, за самоосигуряващото се лице са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който е осъществявало дейност.
 • Лицето ще възобнови/ е възобновило упражняването на дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността.

Условия и характеристики на кредита

 • Размер: до 6 900 лева
 • Валута: лева
 • Без обезпечение
 • Начин на погасяване: равни месечни вноски след изтичане на гратисния период
 • Срок: до 5 г. (60 месеца)
 • Лихвен процент: 0 (нула)%
 • Гратисен период: от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца
 • Без такси и комисиони във връзка с отпускане на кредита

Кандидатстване

Кандидатстването за безлихвени кредити за физически лица не изисква задължително  посещение във филиал на УниКредит Булбанк. То може да бъде през дигиталните канали на банката чрез:

 

 • Обаждане в Центъра за контакт с клиенти на телефон на 0700 184 84 или на кратък номер *18484 за местни мобилни оператори според тарифния Ви план.

 • Изпращане на онлайн заявка, след което наш консултант ще се свърже с Вас.
 • Във филиал на банката.

При кредит за сумата от 6 900 лева, гратисен период за погасителни вноски от 24 месеца и общ срок на кредита от 5 години, месечната погасителна вноска след изтичане на гратисния период е 191.67 лева.

Разходите за откриване и обслужване на сметката, обслужваща кредита, са подробно описани в Договора за съответния вид сметка и съгласно приложимата към датата на изискуемостта им Тарифа на „УниКредит Булбанк” АД за таксите и комисионите за физически лица.

Преддоговорна информация при кредит за 6 900 лева и срок от 5 години, обслужван по стандартна разплащателна сметка, можете да видите тук.

За безлихвен кредит по програмата може да се кандидатства до 30.06.2021 г.

Кредитите се предоставят на основание на договори, сключени до 12.07.2021 г. включително.


Банката има право на самостоятелна преценка, по отношение на Правоимащите лица, като може да одобри и по-нисък от искания размер на Кредит, но не по-малко от общо 2 600 лева.

Teodora-petkova-header.jpg

Стремежът на УниКредит Булбанк е да сме надежден и предвидим партньор. Банката вече предлага няколко механизма за облекчаване на своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19.  Уникредит Булбанк се присъедини съм мораториума, одобрен от БНБ. Всички кредитополучатели на банката – индивидуални клиенти, малки и средни предприятия, корпоративни клиенти, които изпитват затруднения могат да се възползват от механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения. Допълнително УниКредит Булбанк се включва в програма за гарантиране на безлихвени кредити за физически лица в размер до 4500 лв., за да ги подкрепим да излязат от тази неочаквана криза по-бързо. Ние ще сме и до клиентите, които имат нужда от специфични решения.

Теодора Петкова, Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк