Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Допълнителни средства за бизнеса с „Кредит за вас“

Гъвкави възможности за финансиране и покриване на текущи фирмени разходи.

Запитване

Допълнителни средства за бизнеса с „Кредит за вас“

Предимства

 • Индивидуална оферта*.

 • Бърз отговор и облекчена процедура за кандидатстване**.

 • Без изискване за материално обезпечение.

 • Възможност за рефинансиране на задължения към други банки.

*Банката си запазва правото да извърши необходимите проверки на кредитния профил на фирмата при кандидатстване за кредитен продукт, на база на което ще бъде определен окончателният размер на финансирането.

**От условията могат да се възползват клиенти на УниКредит Булбанк, получили персонално предложение за финансиране от банката.

Предназначение на финансирането и бизнес ползи

 • Закупуване на суровини и/или стоки за преработка и/или търговия.
 • Покриване на периодично настъпващи разходи за стоки и услуги.
 • Авансово заплащане на поръчки към ваши доставчици.
 • Покриване на други текущи разходи.

Видове кредитни продукти, които могат да се ползват

 • Стандартен кредит за оборотни средства със срок 36 месеца

Предоставяне на оборотни средства за развитие на бизнеса ви. Регулярно намаляване на дълга и издължаване при договорен погасителен план, съобразен със спецификата на вашия бизнес

 • Кредитна карта

Получавате постоянен достъп до средствата ви. Разполагате с 45 дни гратисен период без лихва за трансакции „Плащане на стоки и услуги”. Плащате лихва само върху усвоената сума и само за дните, в които сте я ползвали.

 • Револвиращ кредит със срок 36 месеца

​​​​​​​С възможност за многократно усвояване. Ползвате средствата само когато и колкото са ви необходими, погасявате когато и колкото имате възможност от отпуснатия лимит. Плащате лихва само върху усвоената сума и само за дните, в които сте я ползвали.

 • Овърдрафт със срок 12 месеца

Кредитен лимит за финансиране на текущи разходи, предоставен по фирмена разплащателна сметка. С възможност за многократно усвояване и автоматично погасяване с всяко постъпление (вноска или превод). Плащате лихва само върху усвоената сума и само за дните, в които сте я ползвали.


Научете повече детайли за различните варианти за финансиране на бизнеса ви, като попълните кратка онлайн форма и експерт на банката ще се свърже с вас при първа възможност.

Запитване