Управление

Александър Кръстев

Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет

Мартин Гиков

Главен търговски директор и член на Управителния съвет

Илия Семерджиев

Главен риск директор и член на Управителния съвет