Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Мисия и ценности

Като неизменна част от УниКредит Груп, мисията на УниКредит Лизинг е да създава висока стойност във времето за трите най-важни компонента на компанията: клиентите, служителите и акционерите.

Мисия и ценности

Клиенти

Отношенията с нашите клиенти са в основата на нашия бизнес. Ние се грижим за тях, като им помагаме да реализират своите проекти и да увеличат печалбата си. Стремим се към изграждане на дълготрайни връзки с клиентите чрез висок професионализъм, взаимно доверие и предлагане на висококачествени продукти и услуги.

Служители

В днешната изключително конкурентна бизнес среда, се стремим да привлечем и задържим най-талантливите служители чрез прилагането на модерна система за управление на човешките ресурси. Нашата цел е да се превърнем в най-добрата компания за способни и мотивирани хора.

Акционери

Непрекъснато работим за постигане на висока възвръщаемост на капитала, растеж на дивидентите, увеличаване на пазарната ни стойност и подходящо управление на риска, за да изпълним ангажимента, поет към акционерите.

Ценности

  • Честност Полагаме грижа за всички клиенти.
  • Прозрачност Открити и последователени сме в действията си.
  • Уважение Ангажираме се да вземаме под внимание вашите реални нужди.
  • Свобода Вземаме решения, предлагаме съвети и поемаме отговорност за тях.
  • Доверие Поемаме отговорност да спазим обещанията и изпълним ангажиментите.
  • Равнопоставеност Отделяме необходимото внимание на вашите нужди и сме отворени за вашите идеи.