Активи

Транспортни средства

Лизинг на леки, лекотоварни и товарни автомобили, камиони и автобуси. Широка гама лизингови продукти отговарящи на Вашите изисквания и нужди.

Оборудване

Финансиране на индустриално, специализирано оборудване и подемна техника. Комплексни оферти с възможност за избор на лихва - плаваща или фиксирана.

Селскостопанска техника

Финансиране на селскостопанска техника и прикачен инвентар. Широка гама лизингови продукти, съобразно изискванията и нуждите на клиента.

Недвижими имоти

Финансиране на недвижими имоти - сгради с търговско предназначение, офиси или производствени сгради, логистични центрове, многоетажни паркинги и други.