Активи

Транспортни средства

Лизинг на леки, лекотоварни и товарни автомобили, камиони и автобуси. Широка гама лизингови продукти отговарящи на Вашите изисквания и нужди.

Недвижими имоти

Финансиране на недвижими имоти - сгради с търговско предназначение, офиси или производствени сгради, логистични центрове, многоетажни паркинги и други.