Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлява управление на автопарка на дадена компания (от англ. fleet - превозно средство). Автомобилният парк включва товарни моторни превозни средства като автомобили, микробуси и камиони.

Fleet управлението представлява набор от функции: финансиране, поддръжка на автомобила, телематиката (технология, съчетаваща телекомуникационни и информационни технологии за наблюдение и диагностика) на превозното средство, управление на водача, управление на скоростта, управление на гориво и управлението на безопасността.

 

 

За кого е подходящ?

Лизинг за юридически лица

 

Юридически лица, които се нуждаят от комплексно, цялостно и иновативно решение за управление на своите служебни автомобили, свързано, както с непрекъснато им обновяване с нови модели, така и с предоставяне на пълната гама от услуги, съпътстващи тяхното ползване и поддръжка.

Предимства

1 Без първоначална инвестиция.png  Без първоначална инвестиция.

2 Планиране и бюджетиране.png  Планиране и бюджетиране.

3 Прозрачност на разходите.png  Прозрачност на разходите.

4 Намаляване на данъчната тежест.png  Намаляване на данъчната тежест.

5 Аутсорсване.png  Аутсорсване (флийт мениджмънт) – фокусиране върху основната дейност.

6 Намаляване на администрацията и разходите за персонал.png  Намаляване на администрацията и разходите за персонал.

7 Допълнителни (флийт) услуги .png  Допълнителни (флийт) услуги = качество на управление на автопарка.

Избор на автомобил.png

Избор на автомобил

Доставка и регистрация.png

Доставка и регистрация

Поддръжка и гуми.png

Поддръжка и гуми

Застраховки.png

Застраховки

Финансиране.png

Финансиране

Услуги на шофьора.png

Услуги на шофьора

Отчетност.png

Отчетност

Ремаркетинг.png

Ремаркетинг

Услуги, предлагани от УниКредит Флийт Мениджмънт

Ние предоставяме услуга, създадена, за да отговори на всички потребности, свързани с управлението на Вашите автомобили – всичко под един покрив.

Можете да разчитате на нашия опит и професионализъм, на доброто познаване на пазара и потребностите на потребителите. За да направите най-добрия избор и да конфигурирате месечна вноска, съобразена изцяло с вашите нужди, научете повече за нашите два основни пакета Бизнес и Премиум.


към услуги

Тарифа за услуги, предоставяни от лизингодателя

 

Описание

Цена в лева без ДДС

Такса издване на първо пълномощно по договора

Безплатно

Такса издаване на следващо пълномощно

25.00 + нотариални разходи

Такса управление на глобите (за 1 бр. глоба)

10.00

Такса допълнителен ключ/изгубен ключ

15.00 + цената на ключа към доставчика

Такса за преиздаване на загубени документи (сервизна книжка, карта за автомобила и др.)

15.00 + цената на документа към доставчика

Такса преиздаване на регистрационен талон част II

60.00 + държавни такси

Такса пререгистрация при откраднат ДКН и регистрационен талон част

100.00 + държавни такси

Услуга "От Врата до Врата" за 1 събитие

35.00

Промяна на страна по договор за лизинг по искане на Лизингополучателя без предоговаряне на други условия

200.00

Предоговаряне на условията по сключен договор за лизинг по искане на Лизингополучателя

200.00

 

Свържете се с нас


* Запознайте се с информацията относно защитата на личните данни и мерките за превенция, предприети от УниКредит Флийт Мениджмънт ЕООД.

Клонова мрежа

София 1303

Ул. Гюешево 14, ет.1

Тел.: 02 9765 300

gmffunbobhfnfouAvojdsfejumfbtjoh/ch

2700 Благоевград,

пл. Цар Иван Шишман № 22

Тел.: 073/ 887 985

9000 Варна,

бул.Сливница № 28

Тел.: 052/ 678 029

8000 Бургас

ул. Александровска № 22, стая 309 в сградата на Булбанк

Тел.: 056/ 871 565

5000 Велико Търново,

ул. Васил Левски № 13

Тел.: 062/615 710

5800 Плевен

Ул. „Коста Хаджипакев“ № 1

Тел.: 064/ 800 234

4003 Пловдив

Ул. „Сливница“ № 6

Тел.: 032/ 900 250

700 Русе

Ул. „Кирил Старцев“ № 5

Тел.: 082/ 838 138

6000 Стара Загора

Ул. „Симеон Велики“ № 126

Тел.: 042/ 696 236

За нас

Като част от международната групата на УниКредит нашите клиенти могат де се възползват от предимствата и ресурса на лизинговата компания (УниКредит Лизинг) и корпоративна банка (УниКредит Булбанк) с най-голям пазарен дял в България.

Научете повече

Съвместими активи