Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлва управление на автопарка на дадена компания (от англ. fleet - превозно средство). Автомобилният парк включва товарни моторни превозни средства като автомобили, микробуси и камиони.

Fleet управлението представлява набор от функции: финансиране, поддръжка на автомобила, телематиката (технология, съчетаваща телекомуникационни и информационни технологии за наблюдение и диагностика) на превозното средство, управление на водача, управление на скоростта, управление на гориво и управлението на безопасността. Услугата е особено подходяща за компании, чиято дейност е свързана с транспорт. 

 

 

За кого е подходящ?

Лизинг за юридически лица

Юридически лица

Предимства

  • Свеждане до минимум на рисковете, свързани с инвестиции в транспортни средства
  • Подобряване на ефективността и производителността на транспортната дейнсот
  • Намаляване на разходите за транспорт и неговата поддръжка

Съвместими активи