Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Тарифа за таксите и услугите на УниКредит Флийт Мениджмънт

Тарифа за таксите и услугите на УниКредит Флийт Мениджмънт

Тарифа за услуги, предоставяни от лизингодателя

Описание

Цена в лева без ДДС

Такса издване на първо пълномощно по договора

Безплатно

Такса издаване на следващо пълномощно

25.00 + нотариални разходи

Такса управление на глобите (за 1 бр. глоба)

10.00

Такса допълнителен ключ/изгубен ключ

15.00 + цената на ключа към доставчика

Такса за преиздаване на загубени документи (сервизна книжка, карта за автомобила и др.)

15.00 + цената на документа към доставчика

Такса преиздаване на регистрационен талон част II

60.00 + държавни такси

Такса пререгистрация при откраднат ДКН и регистрационен талон част

100.00 + държавни такси

Услуга "От Врата до Врата" за 1 събитие

35.00

Промяна на страна по договор за лизинг по искане на Лизингополучателя без предоговаряне на други условия

200.00

Предоговаряне на условията по сключен договор за лизинг по искане на Лизингополучателя

200.00

Месечна такса за изпратени фактури на хартиен носител 4.94