Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Въпроси и отговори

Най-често задаваните въпроси относно управление на автопарка.

Въпроси и отговори

За да ви предложим цялостно решение, което изцяло да отговори на вашите нужди и изисквания за оперативен лизинг с добавени услуги, ще бъде най-добре да се свържете с нас.

На кратко, за да изготвим индикативна оферта е необходимо да изберете вашия нов автомобил (бихме могли да съдействаме при избора му), да ни информирате за изискания от вас срок на лизинг, очакван пробег, който планирате да изминете, както и какви услуги бихте желали да включим в месечната наемна вноска.

  • Искане за лизинг (по образеца).
  • Потвърдена оферта за лизинг.
  • Лични карти на законните представители на дружеството.
  • Лични карти на действителните собственици, съгласно чл. 59 ал.1 от ЗМИП.
  • Годишни счетоводни отчети (Отчети за приходите и разходите и баланс) за последните две години и междинен за текущата година.
  • Данъчни декларации за последните две година (с входящи номера и печат) и справки декларации по ДДС за текущата година.

Всички документи следва да бъдат заверени “Вярно с оригинала”.

Продължителността на договор за оперативен лизинг може да бъде от 12 до 60 месеца.

Служителите, ползвали автомобила, или техни колеги, могат да го закупят при специални условия след края на договора за оперативен лизинг.

За повече информация относно тази услуга, моля да се свържете с нас.

Да, като при този вариант се постига оптимизиране на финансовите разходи.