Правна информация

УниКредит Лизинг ЕАД


Стари наименования „Хеброс Лизинг” ЕАД и „Ейч Ви Би Хеброс Лизинг” ЕАД
Дружеството се явява универсален правоприемник и на влелите се в него дружества:
УниКредит Ауто Лизинг ЕООД, ЕИК 131081001; Ейч Ви Би Лизинг ЕООД, ЕИК 131128312; Ейч Ви Би Ауто Лизинг ЕООД, ЕИК 131215201; Булбанк Лизинг ЕАД, ЕИК 131261857, БА Кредитанщалт Булус ЕООД, ЕИК 131062620
Седалище и адрес на управление гр. София 1303, област София, Община Столична, Район „Възраждане”, ул. „Гюешево” № 14
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Гюешево” № 14, ет. 1
ЕИК 121887948
Представители Представлява се заедно от всеки двама от изпълнителните директори Александър Калинов Кръстев, Илия Величков Семерджиев и Кристиян Веселинов Андонов

 

УниKредит Застрахователен Брокер ЕООД


Стари наименования „Ейч Ви Би Лизинг Застрахователен Брокер България” ЕООД
Седалище и адрес на управление гр. София 1303, област София /столица/, Община Столична, Район „Възраждане”, ул. „Гюешево” № 14
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Гюешево” № 14, ет. 1
ЕИК 131342355
Представители Заедно от управителите Калин Живков Желев и Весела Георгиева Кондакова

Банкови сметки

УниКредит Лизинг ЕАД
Банка УниКредит Булбанк АД  
BIC код - UNCRBGSF IBAN: BG14UNCR96601026034806-BGN
BIC код - UNCRBGSF IBAN: BG61UNCR96601426034800-EUR
УниКредит Застрахователен Брокер
Банка УниКредит Булбанк АД  
BIC код - UNCRBGSF IBAN: BG88UNCR96601016908102-BGN
BIC код - UNCRBGSF IBAN: BG54UNCR70001523567428-EUR