Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е форма на договор за финансиране, при която срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

След изтичане на срока на договора за ползване, активът може да бъде върнат, заменен с нов или закупен по калкулирана пазарна стойност. 

 

 

Оперативен лизинг

За кого е подходящ?

Лизинг за юридически лица

Юридически лица

Предимства

 • Можете да ползвате актива дългосрочно без да придобивате собственост върху него.
 • Не носите риск от остатъчната стойност на актива – при приключване на срока на договора просто ни го връщате, а възможностите за нов модел са пред вас.
 • Имате възможност да оптимизирате вашите парични потоци и да планирате разходите си.
 • Фиксираните месечни вноски се считат като текущ разход в счетоводството на компанията и не се променят за срока на лизинга.
 • Получавате лизингово решение, съобразено с вашите нужди.

Допълнения към лизинга

Можете да се възползвате от вече договорените от нас специални цени и преференциални условия от дилъри и застрахователи, като оставите на нас всичко, свързано с обслужването на вашите автомобили, за да можете изцяло да се концентрирате върху основната си дейност.

Нашият продукт оперативен лизинг с включени допълнителни услуги е комбинация между преференциални условия за финансиране и закупуване на вашия нов автомобил, в съчетание с висококачествена и професионална флийт мениджмънт услуга.

При предварително договорен пробег и период от 12 до 60 месеца във вашата фиксирана месечна лизингова такса бихте могли да се възползвате от следните услуги:

 • Сервизиране и поддръжка на вашия автомобил за периода на договора
 • Закупуване, сезонна смяна и съхранение на автомобилни гуми
 • Управление на сключените застраховки
 • Организиране на всичко, свързано със заплащането на данъци, такси и глоби
 • Осигуряване на заместващ автомобил
 • Администрация и отчетност
 • 24-часово обслужване

Съвместими активи