Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансиране през УниКредит Лизинг по Европейски програми

Гъвкаво финансово решение за финансиране на дълготрайни материални активи по европейски оперативни програми.

Услугата е подходяща при финансиране на покупка на земеделска техника и инвентар, машини, строително оборудване, транспортни средства и др. 

Финансиране през УниКредит Лизинг по Европейски програми

За кого е подходящ?

Български земеделски производители

Лизинг за физически лица

Физически лица

Лизинг за юридически лица

Юридически лица

Предимства

  • Бърза и лесна процедура за кандидатстване
  • Възможност за финансиране на дължимия ДДС по сделката
  • Индивидуален погасителен план според сезонността на бизнеса
  • Еднократна такса управление
  • Без такса в случаите на частично погасяване по кредита с получена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма

Основни параметри

Вид актив

Нови активи – селскостопанско оборудване с или без регистрация в КАТ/КТИ,

Вид клиент

Български земеделски производители – ЮЛ и частни земеделски лица

Срок

От 6 до 60 месеца

Размер на финансирането

До 85% от доставната цена без ДДС или

До 75% от доставната цена с ДДС.

Валута на сделката

EUR / BGN

Годишна лихва

Плаваща - 3М EURIBOR + надбавка, при финансиране в EUR;

Плаваща - 3М SOFIBOR + надбавка, при финансиране в BGN;

 

Възможност за Фиксирана лихва в EUR, по договаряне

Погасяване:

Възможност за погасяване на равни, анюитетни или сезонни вноски

Комисионна за управление

По договаряне, на годишна база, платима еднократно

Такса ангажимент

Начислява се върху неусвоената част от финансирането с процент, определен по договаряне.

Такса за предсрочно погасяване

Без такса при погасяване със средства от финансовата помощ от Разплащателната агенция при ДФЗ.

Други условия

  • Минимална главница: € 5 000 или равностойността в BGN
  • Застраховки: “Каско” и “Гражданска отговорност” за активите, подлежащи на регистрация или имуществена застраховка за други активи. Сключват се от застраховащ УКЛ чрез УКЗБ в полза на кредитополучателя с добавък за трето ползващо лице – ДФЗ;
  • Клиентът е входирал искане за финансово подпомагане с ДФЗ по подмярка 4.1 или подмярка 4.2 преди подписване на договора за финансиране

Как да кандидатствате?

В най-удобния за вас клон на УниКредит Лизинг или партньор търговец на земеделска техника, ще получите информация за продукта и компетентен съвет относно най-добрата структура на финансиране.