Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Станете наш партньор

Ние, от УниКредит Лизинг притежаваме най-големия портфейл лизингови договори. За да поддържаме и повишаваме тези резултати разработваме финансови програми, предназначени за специфичните пазарни потребности както на нашите клиенти, така и на нашите доставчици.

Компанията подкрепя усилията на партньорите ни за създаване на продукти и услуги, които са максимално близки до изискванията на потребителите.

Станете наш партньор

Необходими документи

 • Формуляр за партньорите на УниКредит Лизинг ЕАД
 • Копие от съдебните решения
 • Актуално състояние
 • Копие от декларация за данъчна регистрация, ЕИК
 • Номер на разплащателна сметка
 • Копие от личната карта на лицето, което управлява фирмата
 • Адрес и телефон на търговските обекти, в които ще се продават активи на лизинг

Изисквания спрямо доставчика

 • Местен производител, първичен вносител или оторизиран търговец/представител на производител или първичен вносител
 • Регистрация по ЗДДС

Изисквания спрямо лизинговия актив

 • Да бъде нов
 • Да има дълъг полезен срок
 • Да е ликвиден, да има развит вторичен пазар
 • Да представлява стандартно оборудване, да не е уникален
 • Да е подвижен, да позволява лесно монтиране, демонтиране, транспортиране и повторно монтиране, без това да води до съществено оскъпяване
 • Да има сериен или друг номер, който да позволява лесната му идентификация
 • Да има разумен гаранционен срок и осигурен след гаранционен сервиз, за предпочитане в собствен сервизен център на партньора