Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Станете наш партньор

Ние от УниКредит Лизинг притежаваме най-големия портфейл лизингови договори. За да поддържаме и повишаваме тези резултати разработваме финансови програми, предназначени за специфичните пазарни потребности както на нашите клиенти, така и на нашите доставчици.

Компанията подкрепя усилията на партньорите ни за създаване на продукти и услуги, които са максимално близки до изискванията на потребителите.

Станете наш партньор

Изисквания спрямо доставчика

  • Местен производител, първичен вносител или оторизиран търговец/представител на производител или първичен вносител
  • Регистрация по ЗДДС

Изисквания спрямо лизинговия актив

  • Да бъде нов
  • Да има дълъг полезен срок
  • Да е ликвиден, да има развит вторичен пазар
  • Да представлява стандартно оборудване, да не е уникален
  • Да е подвижен, да позволява лесно монтиране, демонтиране, транспортиране и повторно монтиране, без това да води до съществено оскъпяване
  • Да има сериен или друг номер, който да позволява лесната му идентификация
  • Да има разумен гаранционен срок и осигурен след гаранционен сервиз, за предпочитане в собствен сервизен център на партньора

Свържете се с нас за да обсъдим продукти, които са подходящи за вашите клиенти.