Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Борислав Бангеев

Член на Надзорния съвет на УниКредит Лизинг, главен директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Борислав Бангеев

UCB-Borislav-Bangeev.jpg На 1 ноември 2022 г. Борислав Бангеев поема ролята на Директор Корпоративно банкиране, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и член на Надзорния съвет на УниКредит Лизинг. Преди това той заема позицията Главен риск директор и член на Управителния съвет на банката, която поема на 1 май 2019 г. 
Борислав Бангеев беше Глобален ръководител FIBS Credit Transactions в УниКредит и в това си качество - член на Груповия транзакционен кредитен комитет и дълг „Комитет за управление на капитала на УниКредит“. Борислав започва кариерата си като стажант в отделите „Потребителски кредити“ и „Развитие на продукти“ на УниКредит Булбанк и оттогава постепенно поема различни нарастващи отговорности както на местно, така и на ниво група. Борислав има магистърска степен по Финанси и банково дело от СУ „Св. Климент Охридски”.