Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Калин Желев

Управител на УниКредит Застрахователен Брокер

Калин Желев

kalin-zhelev.jpg

От 2009 година Калин Желев е управител на УниКредит Застрахователен Брокер.

Започва своята кариера през 1992г. като Експерт по застраховане в ЗПАД България (впоследствие Алианц България), след това е Началник отдел Имуществено застраховане към Общинска Застрахователна Компания АД (впоследствие Застрахователно акционерно дружество "ОЗК - застраховане " АД). От 1998г. за кратък период е Директор Финансови рискове в ДЗИ-Общо застраховане и след това до 2008г. е Директор на FINPRO и Affinity към Марш ЕООД. По време на позицията му като Директор на FINPRO и Affinity, структурира и пласира на специализирани застрахователни програми за редица банкови и небанкови финансови институции - УниКредит Лизинг, ВИП Секюрити, Хеброс Банк, Камор Ауто и др.

Като управител на УниКредит Застрахователен Брокер, Калин Желев управлява, организира, координира и контролира дейността на брокера в следните аспекти: изготвяне на стратегии и политика за застраховане; организиране и контрол на взаимодействието между УниКредит Застрахователен брокер и другите компании от групата УниКредит; провеждане на преговори със застрахователните компании по отношение на условията и организацията на застраховане.

Калин Желев завършва магистър по „Финанси и кредит“ в УНСС.