Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Георги Тодоров

Управител на УниКредит Застрахователен Брокер

Георги Тодоров

UCB-Georgi-Todorov-720x480px.jpg

Георги Тодоров е управител на УниКредит Застрахователен Брокер от 2024.

Той започва кариерата си през 2005 г. като специалист по застраховане в Булстрад. През 2009 се насочва към специалност ликвидация на щети по автомобилни застраховки.

В УниКредит Застрахователен Брокер е от началото на 2012 г. на длъжност специалист, впоследствие експерт застраховки и щети – подпомага и съдейства на клиентите на УниКредит Застрахователен Брокер в процеса по ликвидация на щети, договаряне на преференциални условия при ликвидация на щети, изготвяне на жалби и оспорване на откази за изплащане на обезщетения и др.

През 2018 г. заема позиция Мениджър превенция и обработка на щети - Управлява процеса по ликвидация на щети в УКЗБ и дейностите по контрол на рисковете, включително риск инженеринг, огледи на търговски и индустриални обекти.

През 2020 г. заема позиция Мениджър бизнес развитие и управлява портфейл от застраховки на корпоративни клиенти, наблюдава и анализира изпълнението на продажбените дейности и планове за действие, управлява маркетинг активностите на УниКредит Застрахователен Брокер

От 2024 г. е Мениджър Екип Корпоративно застраховане, като ръководи и подпомага екипа, отговорен за обслужване на целия корпоративен портфейл на УниКредит Застрахователен Брокер.

Магистър по "Застраховане и социално дело" в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов. Допълнителни професионални квалификации от Chartered Insurance Institute – London UK.