Мерки за клиенти във връзка с Covid-19

Здравето и благополучието на клиентите и служителите са ключов приоритет за УниКредит Лизинг ЕАД и УниКредит Флийт Мениджмънт ЕООД. Тук ще намерите информация по всички въпроси, които ви интересуват, както и за предприетите мерки от страна на дружествата във връзка с Covid-19.

УниКредит Лизинг ЕАД и УниКредит Флийт Мениджмънт ЕООД ще подкрепят клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Двете дъщерни дружества на УниКредит имат готовност да подкрепят своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложат конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на лизинговите им задължения.

За кого се отнася?

Лизингополучатели/Получатели, с изключение на кредитни институции, които:

 

  • Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с УниКредит Лизинг договор, във връзка с пандемията от СOVID- 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
  • Са сключили договора си за лизинг/финансиране преди 31.03.2020 г.

  • Към 1 март 2020 имат само редовно обслужвани задължения или такива с просрочие не повече от 90 дни.

 

Колко и какви вноски могат да бъдат отсрочени?

Механизмите* за отсрочване, предлагани от УниКредит Лизинг на клиентите, са:

 

но не по-късно от 31.03.2021 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на лизинга/финансирането или друг разумен по-кратък период, договорен с лизингополучателя/получателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

но не по-късно от 31.03.2021 г. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, вкл. неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.


Възможната подкрепа от УниКредит Лизинг към вас и вашия бизнес не се изчерпва с изброените по-горе два механизма. Нашите експерти биха могли да отговорят на всички Ваши въпроси и при необходимост ще анализират възможностите, свързани с индивидуални решения.

*Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на лизинговото дружество и клиентите му.

ВАЖНО: Искането може да включва, както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж. Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, който не може да превишава 6 месеца (но не по-късно от 31.03.2021 г.), включващи и евентуални минали непогасени падежирали вноски.

Как се кандидатства за отсрочване?                                                            

ВАЖНО: Кандидатстването за отсрочване не изисква посещение в клон на УниКредит Лизинг. То може да бъде направено изцяло като се свържете с Вашия личен лизингов мениджър.

На Ваше разположение е и възможност да попълните онлайн формата – за индивидуални клиенти и юридически лица. След подаване на заявката, наш консултант ще се свърже с Вас, за да обсъдите Вашите потребности и да Ви насочи за следващите стъпки.

Какви са сроковете ?

 

  • Заявлението за отсрочване трябва да бъде подадено до 23.09.2020 г., като се свържете с Вашия личен обслужващ мениджър в УниКредит Лизинг.

  • Гратисният период е с максимален срок до 6 месеца, който изтича най-късно до 31.03.2021 г. като всеки клиент има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Работа по време на COVID-19:

Работно време за всички клонове на УниКредит Лизинг: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Здравето и благополучието на нашите клиенти и на служителите ни е основен приоритет за нас. За да гарантираме, че услугите ни остават достъпни за клиентите без прекъсване, въведохме редица предпазни мерки в нашите офиси и клонове. Нашите процедури са в съответствие с препоръките на здравните власти и с насоките на Световната здравна организация.

УниКредит следи ежедневно ситуацията и действа в интерес на всички – клиенти, служители и партньори. Пазете се и бъдете здрави!

Teodora-petkova-header.jpg

Уважаеми клиенти,

Несигурната ситуация, в която сме заедно, изисква най-доброто от всички нас, за да се справим и преминем през кризата възможно по-бързо и с по-малки последици...

Теодора Петкова, Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Цялото обръщение можете да прочетете тук.

Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече