Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Лизинг на електромобили

Юридически лица

Лизинг на електромобили

Необходими документи за кандидатстване

  • ДДС протоколи за съответните месеци на междинния период
  • Годишни счетоводни отчети (баланс и ОПР) за последните две години и междинен за периода на текущата година;
  • Оферта-спецификация за автомобила от доставчика/продавача
  • Искане за лизинг
  • Документ за самоличност
  • Копие от данъчнаи декларации за последните две завършени години с вх. № от НАП

Заявете разговор с експерт


*Информация за личните данни, обработвани от УниКредит Лизинг ЕАД съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.