Vacancies

Tax Advisory Expert

 • София
 • from 04.11.2016
 • Данъци
 • UniCredit Bulbank

Експерт кредитиране на малки и средни предприятия, София

 • София
 • from 25.10.2016
 • Банкиране на дребно
 • UniCredit Bulbank

Експерт реструктуриране на кредити /по заместване/

 • София
 • from 22.12.2016
 • Необслужвани Кредити - Корпоративни клиенти
 • UniCredit Bulbank

Мениджър Корпоративни клиенти

 • София
 • from 09.01.2017
 • Управление Корпоративни Клиенти
 • UniCredit Bulbank

Експерт консултиране на клиенти и продажба /с каса/

 • София
 • from 16.03.2016
 • Банкиране на дребно
 • UniCredit Bulbank

Financial Analyst

 • София
 • from 04.11.2016
 • Екип Регулативна отчетност и статистика
 • UniCredit Bulbank

Leasing Relationship Manager, Specialized equipment and Real Estate Leasing Unit

 • Sofia
 • from 06.12.2016
 • Specialized equipment and Real Estate Leasing Unit
 • UniCredit Bulbank

Експерт Развитие на Продукти за Управление на Парични Средства

 • София
 • from 02.05.2017
 • Управление на парични средства
 • UniCredit Bulbank

IT Maintenance and Support Specialist

 • София
 • from 12.05.2017
 • ИТ и Организация
 • UniCredit Bulbank

Senior Auditor

 • София
 • from 16.05.2017
 • Вътрешен контрол
 • UniCredit Bulbank