Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Спестени средства

Разпределете спестяванията си, така че да гарантирате едновременно тяхната сигурност и нарастването на стойността им в бъдеще.

Профил

 • Хора, търсещи по-висока доходност и сигурност за спестяванията си
Попитайте експерт

Спестени средства

Хората на тази възраст най-често казват:

Рискът е много голям, ще загубя спестяванията си.

Често избираме сигурността на банковия депозит, където сумата е гарантирана. Пропускаме обаче един много важен елемент, а именно инфлацията. При високи нива на инфлацията, с времето парите ни се обезценяват – намалява тяхната покупателна способност. А когато лихвеният процент по депозита е по-нисък от размера на инфлацията, ние пропускаме ползи.

Друга, често срещана форма на инвестиране на спестени средства, е покупката на недвижим имот. При управлението на такава инвестиция обаче е необходима информация за това:

 • Как ще нараства стойността на имота във времето?
 • Каква би била месечната рента (наем) и възможно ли е да се получава постоянно?
 • Какви ще бъдат разходите за поддръжка, ремонт, данъци и такси и др.?

При нестабилен пазар на имотите можем да се окажем в ситуация, в която разполагаме с инвестиция, която е намалила значително стойността си и не може да бъде продадена.

Запомнете – да намалите риска означава да разпределите спестяванията си в различни активи. Ако определяте себе си като консервативен по отношение на риска, защо ви е да слагате всички яйца в една кошница?


Срокът е прекалено дълъг, искам да ползвам спестяванията си, ако ми се наложи.

Една от най-големите заблуди е, че когато инвестираме средства във финансови инструменти, не можем да разполагаме с тях за дълъг период от време. В действителност подобни инвестиции са с доста по-висока степен на ликвидност в сравнение с някои традиционни средства за спестяване.

Знаете ли, че средната продължителност на съхраняване на спестявания в краткосрочен банков депозит от домакинствата е 7 години. Същевременно това е препоръчителния времеви хоризонт за инвестиция във финансови инструменти.


Средствата ще се ползват за бъдещи покупки/погасяване на задължения.

Няма нищо по-хубаво от това да сме без задължения и най-вече – без банкови кредити. Но защо да използваме натрупани спестявания или спечелена голяма сума пари за погасяване на текущи задължения?

Замислете се – взимаме кредит от банка за текущо потребление – да си купим кола, жилище, за ремонт, за пътуване и т.н. Спестяването на средства пък е вид отложено потребление – средства, които заделяме за непредвидени ситуации или за поддържане на същия стандарт на живот след време. Представете си ситуация, в която имате спешна нужда от средства, а финансовото ви състояние не ви позволява да получите кредит от банка. Нямате и спестявания, защото преди време сте ги използвали за погасяване на текущо задължение, вместо да ги инвестирате, за да увеличите стойността им.

Какво трябва задължително да направите?

Гарантирайте сигурността и нарастването на вашите спестявания

 1. Не слагайте всички яйца в една кошница

  Разпределете спестяванията си, така че да гарантирате едновременно тяхната сигурност и нарастването на стойността им в бъдеще. Информирайте се и за други начини, в които да вложите спестените си пари, освен банковия депозит.

 2. Дръжте емоциите си под контрол, когато влагате част от спестяванията си в инвестиционни продукти

  Очакванията са в дългосрочен план вашата инвестиция да нараства, но временни спадове на капиталовите пазари могат да ви създадат притеснения. Ако пазарите се държат така, както са се представяли за дълги периоди в миналото, трябва да сте спокойни, че нещата ще се стабилизират. Не забравяйте:

  - Загубите са само на хартия до момента, в който не решите да продадете инвестициите си, когато стойността им е спаднала временно. Ако все пак сте изкушени да ги продадете, припомнете си, че първоначалната ви идея е била дългосрочно инвестиране.
 3. Доверете се на професионалистите
  Не е задължително да имате задълбочени финансови познания, за да влагате спестяванията си в инвестиционни продукти. Необходимо е просто да се доверите на експерти с достатъчно познания и опит в областта. Вашият личен консултант в Уникредит Булбанк може да ви даде повече информация за подходящите продукти, с които да постигнете финансовите си цели.

Свържете се с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Моля, премахнете линка от съобщението и опитайте пак.
Проверката за роботи е задължителна