Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Какво остава да направите?

Знаем, че нанасянето в ново жилище е вълнуващо и е празник за цялото семейство, но въпреки това остават няколко детайли, за които ще трябва да се погрижите.

Вижте списъка по-долу и се уверете, че всичко е наред. А после... Идва ред на шампанското.

 

 

Какво остава да направите?

novodomci-komunalni.png

Комунални услуги

Сменете партидите на всички комунални услуги в срок, за да не дължите такси. В интернет сайтовете на отделните търговци ще откриете цялата необходима информация. Пригответе си копия на новия нотариален акт. За ваше удобство може да заплащате всичките си сметки за комунални услуги през мобилното ни и онлайн банкиране.

Регистрация

Свържете се с домоуправителя на сградата, в която се намира новото ви жилище,  за да извърши необходимите действия по регистрацията ви.

novodimci-registracia.png
novodomci-deklaracia.png

Данъчна декларация

Имате два месеца от вписването на сделката в Агенция по вписванията да подадете данъчна декларация в отдел "Местни данъци и такси" към общината по местонахождение на имота. 

Постоянен адрес

Промяна на постоянен адрес можете да направите в общината/кметството по местонахождение на имота. Със себе си носете лична карта, акт за раждане и нотариален акт. До 30 дни след това подайте заявление за подмяна и на документите ви за самоличност в съответното РПУ на МВР, за да не бъдете санкционирани.

novodomci-adres.png
novodomci-lekar.png

Личен лекар

Промяната се извършва през месец юни и месец декември, освен ако новият ви адрес не е в друго населено място.

Данъчни облекчения

Ако сте младо семейство със сключен граждански брак и ипотекираното жилище е единствено за вас, имате право на данъчни облекчения. За да се възползвате, е необходимо да подадете годишна данъчна декларация.

novodomci-oblekchenia.png
novodomci-pulnomoshtno.png

Пълномощно

Може да си спестите малко бюрокрация, ако единият от съпрузите упълномощи другия да извършва някои от изброените по-горе действия от негово име.