Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ново в Булбанк Мобайл

 

От 16.05.2022 г. в Булбанк Мобайл ще бъде в сила промяна на дневния лимит за преводи в приложението.

 

Ново в Булбанк Мобайл

Увеличава се дневният лимит за преводи в Булбанк Мобайл

Стандартният дневен лимит за преводи към чужди сметки през Булбанк Мобайл се увеличава на 20 000 лв., или равностойността в евро съгласно съответстващия дневен валутен курс.

 

  • Общата сума на всички плащания, извършени от клиент в рамките на деня, не може да надвишава лимита от 20 000 лв.
  • Промяната засяга нови клиенти и клиентите, ползващи максимално позволения дневен лимит
  • Заложените от клиенти по-ниски лимити за преводи спрямо максимално позволения остават непроменени

* При необходимост от увеличаване на дневния лимит за преводи през Булбанк Мобайл до 20 000 лв., можете да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на телефон 0700 1 84 84 (само за клиенти физически лица) или като посетите филиал на банката.

Без лимит при преводи между лични сметки в Булбанк Мобайл

Премахва се лимитът за преводи между лични сметки в Булбанк Мобайл, с изключение на лимити, заложени по изрично искане на клиент.

 

  • При преводи между собствени сметки, извършени през Булбанк Мобайл, равни или по-големи от 15 000 евро (или равностойността им във валутата на сметката) е необходимо предоставяне на Декларация за произход на средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
  • Декларацията е налична в платежното нареждане в меню „Между лични сметки“ в Булбанк Мобайл и ще се зарежда автоматично при нареждане на сума, надхвърляща или равна на 15 000 евро (или равностойността им във валутата на сметката)