УниКредит Флийт Мениджмънт е създадена през 2016 година като част от международната финансова група на УниКредит Груп и предоставя на своите корпоративни клиенти продукта “оперативен лизинг с добавени услуги”. Като клиент на УниКредит Флийт Мениджмънт бихте могли да се възползвате от предимствата и ресурса на лизинговата компания УниКредит Лизинг и УниКредит Булбанк, банката с най-голям пазарен дял в предоставянето на услуги на корпоративни клиенти*.

Нашата основна цел е да предоставим продукт, изцяло съобразен с нуждите на нашите  клиенти, включващ всички услуги, свързани с управлението на корпоративни автопаркове – всичко под един покрив. Стремежът ни е да предложим продукт и решения, по най-подходящия и прозрачен начин, изградени върху взаимно доверие, отговорност и високо качество на предлаганите услуги.

Мисия и ценности

Нашите Мисия и Ценности са консистентни с тези на Уникредит Груп:

  • Честност полагаме грижа за всички клиенти.
  • Прозрачност открити и последователени сме в действията си.
  • Уважение ангажираме се да вземаме под внимание вашите реални нужди.
  • Свобода вземаме решения, предлагаме съвети и поемаме отговорност за тях.
  • Доверие поемаме отговорност да спазим обещанията и изпълним ангажиментите.
  • Равнопоставеност отделяме необходимото внимание на вашите нужди и сме отворени за вашите идеи.

Наши клиенти са, както големи национални и международни компании, така и представителите на малкия и среден бизнес, които имат необходимост от непрекъснато обновяване на своя автопарк и лизингови решения, в съответствие с техните специфични потребности. С УниКредит Флийт Мениджмънт, те имат възможността да се възползват от по-добрите условия и цени на автомобилните дилъри и доставчици на услуги.


* Данни на БНБ за банковата система и за банките по групи* (в хиляди лева) към 31.08.2020