1 Сервизна поддръжка.png  Сервизна поддръжка

 • Задължително сервизиране на автомобила съгласно препоръката на производителя, включително и периодичните технически обслужвания.

2 Управление на гуми.png  Управление на гуми

 • Покупка на нови гуми.
 • Сезонна смяна на гуми и съхранение.
 • Ограничен брой гуми от марките Fulda, Kleber, Firestone.

3 Заместващ автомобил.png  Заместващ автомобил

 • Предоставяне на заместващ автомобил за ползване за определен брой календарни дни когато автомобилът е обездвижен в следствие на застрахователно събитие или механична повреда.

7 Застраховане.png  Застраховане

 • Гражданска отговорност със зелена карта.
 • Пълно Автокаско.
 • 24/7 съдействие при настъпване на застрахователно събитие и ликвидация на щети.

5 От врата на врата.png  От врата на врата

 • Услугата „От врата до врата“ се предлага при настъпване на някое от следните събития: периодични технически обслужвания, механични ремонти в резултат на нормалното износване, сезонна смяна  на гуми. Пакет Бизнес включва 4 събития за година.

6 Годишен технически преглед.png Годишен технически преглед (ГТП)

 • Услугата включва периодичен преглед за техническа изправност на автомобила в съответствие с приложимите нормативни изисквания за целия срок на договора.

4 Пътна помощ.png  Пътна помощ

 • Ремонт на място в зависимост от вида на повредата и репатриране до най-близкият сервизен център в случай на обездвижване в следствие на механична повреда, ПТП, сгрешено гориво или липса на гориво, изтощен акумулатор, спукана гума, загуба на ключ, повдигане с кран или с друга  специализирана техника. Улугата се предоставя на територията на България.

 

1 Сервизна поддръжка.png  Сервизна поддръжка

 • Механични ремонти в резултат на обичайната употреба на автомобила (замяна на повредени или дефектирали механични или електрически части: крушки за осветление, акумулатор, спирачни накладки, дискове).

2 Управление на гуми.png  Управление на гуми

 • Покупка на нови гуми.
 • Извън сезонна смяна на гуми и съхранение.
 • Неограничен брой гуми от марките Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Bridgestone.

3 Заместващ автомобил.png  Заместващ автомобил

 • Предоставяне на заместващ автомобил за ползване  за неограничен брой събития, но за ограничен брой дни в зависимост от събитието (при ПТП до 15 дни; при тотална щета или кражба до 30 дни и при механична повреда до 10 дни).

7 Застраховане.png  Застраховане

 • Гражданска отговорност със зелена карта.
 • Пълно Автокаско.
 • 24/7 съдействие при настъпване на застрахователно събитие и ликвидация на щети.

5 От врата на врата.png  От врата на врата

 • Услугата „От врата до врата“ се предлага при настъпване на някое от следните събития: периодични технически обслужвания, механични ремонти в резултат на нормалното износване, сезонна смяна  на гуми. Пакет Премиум включва 6 събития за година.

6 Годишен технически преглед.png Годишен технически преглед (ГТП)

 • Услугата включва периодичен преглед за техническа изправност на автомобила в съответствие с приложимите нормативни изисквания за целия срок на договора.

4 Пътна помощ.png  Пътна помощ

 • Ремонт на място в зависимост от вида на повредата и репатриране до най-близкият сервизен център в случай на обездвижване в следствие на механична повреда, ПТП, сгрешено гориво или липса на гориво, изтощен акумулатор, спукана гума, загуба на ключ, повдигане с кран или с друга  специализирана техника. Услугата се предоставя на територията на България и други европейски страни.

 

Сравнение

                                                                                                                                                        Пакет Бизнес                                                                       Пакет Премиум
Сервизна поддръжка
Управление на гуми Fulda, Kleber, Firestone Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Bridgestone
Заместващ автомобил Ограничен брой събития Неограничен брой събития
Пътна помощ На територията на България На територия на България и други европейски страни
От врата на врата

4 събития на година

6 събития на година

Годишен технически преглед
Застраховка