Услуги към пакет Бизнес и пакет Премиум

 

1 Сервизна поддръжка.png  Сервизна поддръжка

  • Техническа поддръжка, планови/ непланови прегледи, ремонтни и сервизни дейности за срока на лизинг.

2 Управление на гуми.png  Управление на гуми

  • Покупка на нови гуми.
  • Сезонна смяна на гуми и съхранение.

3 Заместващ автомобил.png  Заместващ автомобил

  • Предоставяне на заместващ автомобил за ползване за определен брой календарни дни когато автомобилът е обездвижен в следствие на застрахователно събитие или механична повреда.

7 Застраховане.png  Застрахователен мениджмънт

  • Гражданска отговорност със зелена карта.
  • Пълно Автокаско.
  • 24/7 съдействие при настъпване на застрахователно събитие и ликвидация на щети.

5 От врата на врата.png  От врата на врата

  • Услугата „От врата до врата“ се предлага при настъпване на някое от следните събития: периодични технически обслужвания, механични ремонти в резултат на нормалното износване, сезонна смяна  на гуми.

6 Годишен технически преглед.png Годишен технически преглед (ГТП)

  • Услугата включва периодичен преглед за техническа изправност на автомобила в съответствие с приложимите нормативни изисквания за целия срок на договора.

4 Пътна помощ.png  Пътна помощ

  • В случай на злополука или повреда с автомобила на територията на България или друга вропейска страна, нашият Център за обслужване е на разположение на ползвателя на автомобила 24/7. Не само, че ще организираме предоставянето на Пътна помощ в случай на необходимост, но също така допълнително ще асистираме и посъветваме ползвателя на автомобила при отчитането на щети. Ще осигурим и постоянна мобилност чрез значителни логистични предимства: подмяна на превозното средство, хотелско настаняване, самолетен билет, в случай че събитието е настъпило в чужбина, билет за влак/автобус/такси.

 

Сравнение

                                                                                                                                                        Пакет Бизнес

                                                                      Пакет Премиум

(включва пакет Бизнес)

Сервизна поддръжка Задължително сервизиране , съгласно изискванията на производителя Непланови механични ремонти в резултат на обичайната употреба на автомобила
Управление на гуми Fulda, Kleber, Firestone Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Bridgestone
Заместващ автомобил Неограничен брой събития/ ограничен брой дни в годината Неограничен брой събития/ неограничен брой дни
Пътна помощ На територията на България На територия на България и други европейски страни
От врата на врата

4 събития на година

6 събития на година

Годишен технически преглед
Застраховка