Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Иван Апостолов

Управител на на УниКредит Флийт Мениджмънт

Иван Апостолов

Ралука Попеску

От юли 2022 година Иван Апостолов е управител на УниКредит Флийт Мениджмънт, също така от 2022 година заема длъжността главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Лизинг ЕАД.

Иван Апостолов започва кариерата си в УниКредит през 2003 година на позиция дилър на валута и деривати. Има богат опит в областта на Финансовите пазари, Трежъри и Инвестиционното посредничество. Професионалният му опит продължава като от 2010 година заема позицията Директор на Финансови пазари и инвестиционно посредничество в УниКредит Булбанк.

Иван Апостолов е магистър по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство. Притежава професионалната квалификация CFA Charterholder.