УниКредит Факторинг подкрепя клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Както и досега УниКредит Факторинг продължава да оказва подкрепа на своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предлага конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на факторинг продуктите.

При необходимост от информация за подхода, спрямо факторинг продуктите, клиентите на УниКредит Факторинг ЕАД могат да адресират своя обслужващ мениджър корпоративни клиенти в дружеството до 23 март 2021 г.

Повече информация във връзка с предприетите мерки ще намерите тук.


УниКредит Факторинг въвежда промяна по отношение на обработването на документи на клиенти. Цесии и искания за аванс, получени до 16:30 в работен ден, ще бъдат обработвани в рамките на същия ден. Получените след този час– се обработват сутринта, на следващия работен ден.


Работното време на УниКредит Факторинг се запазва без промяна – от 8:30 до 17:30 часа.

Какво е факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти.

Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията, и осигурява на вашия бизнес защита срещу неплащане. 

Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Факторинг

Факторинг решения