Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит Факторинг

Какво е факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти.

Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията, и осигурява на вашия бизнес защита срещу неплащане. 

Нов референтен лихвен процент „Осреднен депозитен индекс“ прилаган от Уникредит Факторинг

Факторинг решения