За нас

УниКредит Булбанк създава специализиран факторинг отдел в през 2004 г. Отделът на практика развива местния факторинг пазар, тъй като по това време факторингът не съществува като услуга в България.

Начинанието е успешно и през 2006 г. УниКредит Факторинг се отделя от банката, като така се превръща в първата българска факторинг компания.

В следващите години компанията поставя фокуса си върху:

  • Инвестиране в развитието на професионалисти в областта на факторинга
  • Създаване на устойчив организационен модел
  • Създаване на факторинг продукти, подходящи за динамиката на българския пазар
  • Създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори, основани на взаимно доверие

В края на 2007 г. компанията започва да предлага факторинг решения на български експортни компании чрез услугите на Factors Chain International (FCI). Няколко години по-късно УниКредит Факторинг разширява продуктовия си портфейл с услугата импортен факторинг отново чрез мрежата на FCI. През 2011 г. компанията започва да предлага и вътрешен факторинг без регрес.

Нашата цел е да продължим възходящата тенденция в развитието си. Целим да увеличим портфейла от продукти, които предлагаме, както и да разширим познанията и опита си, за да можем да отговорим на нуждите на нашите клиенти и да им помогнем да растат устойчиво.

Мнението на нашите клиенти

Управление

Борд на директорите на УниКредит Факторинг

Финансова информация

Финансова информация за УниКредит Факторинг