Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Реверсивен факторинг

Реверсивният факторинг е финансов инструмент, който е насочен към нуждите на големи компании, работещи с  доставчици на отложено плащане. Той предлага:

 • Осигуряване на ликвидност на Вашите доставчици
 • Възможност за по-добри условия за финансиране на Вашите доставчици
 • Без допълнителни разходи
 • Финансиране на вземанията на Вашите доставчици без нужда от обезпечение 
 • Администриране и събиране на вземанията от УниКредит Факторинг
 • Бързо и лесно обслужване в eFactoring.bg

Реверсивен факторинг

За кого е предназначен?

Компании в областта на производството

Икона

услугите и търговията, които получават редовни доставки

Компании, които искат да работят

Икона

или вече работят при условия на отложено плащане със своите доставчици

Компании, които искат да оптимизират

Икона

своите финансови съотношения и финансови разходи

Какви са предимствата?

 • Възможност за работа на отложено плащане с доставчиците
 • Осигуряване на свободни, оборотни средства
 • Подобряване на балансовите съотношения
 • Осигурява ликвидност на Вашите доставчици при по-дълъг срок на отложено плащане
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности
 • Администриране на документацията

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна