Реверсивен факторинг

Реверсивният факторинг е финансов инструмент, който е насочен към нуждите на големи компании, работещи с  доставчици на отложено плащане. Той предлага:

 • Осигуряване на ликвидност на Вашите доставчици
 • Възможност за по-добри условия за финансиране на Вашите доставчици
 • Без допълнителни разходи
 • Финансиране на вземанията на Вашите доставчици без нужда от обезпечение 
 • Администриране и събиране на вземанията от УниКредит Факторинг
 • Бързо и лесно обслужване в eFactoring.bg

За кого е предназначен?

Компании в областта на производството

услугите и търговията, които получават редовни доставки

Компании, които искат да работят

или вече работят при условия на отложено плащане със своите доставчици

Компании, които искат да оптимизират

своите финансови съотношения и финансови разходи

Какви са предимствата?

 • Възможност за работа на отложено плащане с доставчиците
 • Осигуряване на свободни, оборотни средства
 • Подобряване на балансовите съотношения
 • Осигурява ликвидност на Вашите доставчици при по-дълъг срок на отложено плащане
 • Възможност за управленския и оперативния персонал да се фокусира върху своите бизнес дейности
 • Администриране на документацията

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна