Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Факторинг сконтиране на фактури

Услугата Факторинг сконтиране на фактури е комплексно финансово решение , което комбинира следните параметри:

  • Еднократно финансиране до 90% на единично вземане с падеж от 30 до 180 дни
  • Събиране и администриране на вземането
  • Без изискване за обезпечение

 

 

Факторинг сконтиране на фактури

За кого е предназначен?

Производители, търговци, доставчици

Икона

на суровини и услуги

Компании, които работят

Икона

при условия нерегулярен бизнес с епизодични сделки със своите клиенти

Компании, които искат да финансират

Икона

своите оперативни/производствени нужди, въз основа на конкретно вземане

Какви са ползите за доставчиците?

  • Еднократно финансиране на единични цедирани вземания
  • Клиентът сам избира коя фактура да подаде за финансиране
  • Администриране на прехвърлените вземания - УКФ следи за изрядността на цялата документация, свързана с прехвърлянето на вземанията
  • УКФ се грижи изцяло за събирането на вземанията от клиентите
  • Услугата се предлага само на територията на България и изисква индивидуално потвърждение от платеца

Какви са ползите за купувачите?

  • Възможност за по-дълги срокове на отложено плащане
  • Работа с финансово осигурени доставчици без риск от забавяне или неизпълнение на доставки поради ликвидни проблеми.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход