Факторинг сконтиране на фактури

Услугата Факторинг сконтиране на фактури е комплексно финансово решение , което комбинира следните параметри:

  • Еднократно финансиране до 90% на единично вземане с падеж от 30 до 180 дни
  • Събиране и администриране на вземането
  • Без изискване за обезпечение

 

 

За кого е предназначен?

Производители, търговци, доставчици

на суровини и услуги

Компании, които работят

при условия нерегулярен бизнес с епизодични сделки със своите клиенти

Компании, които искат да финансират

своите оперативни/производствени нужди, въз основа на конкретно вземане

Какви са ползите за доставчиците?

  • Еднократно финансиране на единични цедирани вземания
  • Клиентът сам избира коя фактура да подаде за финансиране
  • Администриране на прехвърлените вземания - УКФ следи за изрядността на цялата документация, свързана с прехвърлянето на вземанията
  • УКФ се грижи изцяло за събирането на вземанията от клиентите
  • Услугата се предлага само на територията на България и изисква индивидуално потвърждение от платеца

Какви са ползите за купувачите?

  • Възможност за по-дълги срокове на отложено плащане
  • Работа с финансово осигурени доставчици без риск от забавяне или неизпълнение на доставки поради ликвидни проблеми.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Какво е eFactoring?

 

eFactoring.bg е първият електронен портал за факторинг услуги на българския пазар.

Научете повече


Вече сте клиент на eFactoring?

Вход