Защо да инвестираме в подготовката и развитието на служителите

Защо да инвестираме в подготовката и развитието на служителите

В УниKредит винаги се стремим да създаваме среда, в която нашите хора да се чувстват добре, ангажирани, мотивирани и, не на последно място, добре подготвени да създават устойчива във времето стойност за нашите клиенти. Програмите за обучение и развитие, които прилагаме в банката, следват неотлъчно тази мисия, както и стратегията на бизнеса, еволюцията на пазара и спецификите на новите поколения.  Изключително горди сме от признанието на Top Employers Institute по отношение на стратегията ни  в областите - развитие на таланти, развитие на лидерството, обучение и развитие на служителите.  Това са сфери, които считаме за наши водещи приоритети, а отличението на Top Employers Institute е още една независима външна оценка, която потвърждава фокуса ни върху човешкия катитал.

Споделянето на знание - сигурен начин за развитие

Профилът на обучаващите се в наши дни е доста по-различен от този на обучаващите дори и само 5 години назад. Те са много по-ангажирани, непрекъснато лавират между различни задачи и приоритети, все по-трудно е да се спечели вниманието и интереса им, а да не забравяме и че в наши дни източниците на ново знание са навсякъде около нас (проучванията показват, че около 80% от ученето в работна среда се случва на работното място – от колегите в екипа, от мениджъра, от колегите от другите структури). Това неминуемо предполага и по-различен подход от страна на организациите в начина, по който обучават служителите си. Именно тази гъвкавост и отвореност към нови и алтернативни начини на обучение беше един от критериите, на база на които Top Employers Institute оцени нашите практики и процеси в областта на обучението и развитието. В УниКредит Булбанк прилагаме все по-често смесени форми на обучение, които дават възможност част от съдържанието да се усвои дистанционно (онлайн), а друга част, която е по-практически насочена – да се разгледа с реални казуси/симулации в присъствен формат. Също така, споделянето на знание и опит от колеги на колеги е в основата на все повече обучителни инциативи в банката. Такива са например Meet to Learn, Risk to Know и др., при които колеги от различни структури споделят знание в интересни за тях професионални области. В крайна сметка, знанието и опитът на нашите служители е един от най-важните активи на организацията ни, а споделеното знание прави този актив още по-дълготраен.

Развитието често означава да излезем от зоната си на комфорт

В ерата на дигиталната трансформация, изключително конкурентната среда и постоянен стремеж към иновации нуждите на бизнеса също са много по-различни –  инициативността, гъвкавостта, умението да се учим от опита си и да прилагаме наученото в новите предизвикателства, с които се сблъскваме, ангажираността и поемането на отговорност, стратегическото мислене и възможността да видим една ситуация от различни гледни точки -  са едни от ключовите умения, които търсим и развиваме в нашите служители. Ясната и целенасочена стратегия за управлението на човешкия капитал и придържането към ключови компетенции, които отразяват бизнес стратегията, бяха оценени като едни от силните страни на УниКредит Булбанк, според оценката на Top Employers Institute.

Възможността да претеглим различни гледни точки и да очертаем голямата картина са и едни от ключовите умения, които развиваме чрез серията иницитиви за развитие Unbound и Unbound Pro. В тези инициативи колеги с желание за развитие и съответно с по-малко и с по-солиден професионален опит имат възможността да работят по проекти извън ежедневната им сфера на дейност. Това им дава възможност да излязат от зоната си на комфорт, да споделят и дообогатят професионалните си познания, да се запознаят с други сфери на дейност, както и да  допринесат с идеите си за важни за топ мениджънта на банката проекти и теми.

Личностното и професионалното развитие вървят ръка за ръка в УниКредит

Ангажираността на колегите ни е пряко свързана с умението им за успешно управление на промените и динамика в личния и професионалния им живот. Именно на тази тема са посветени и събитията, които организираме под мотото „LiveМОТИВИ“. Те имат за цел да подпомогнат личностното израстване на колегите ни, запознавайки ги с теми, свързани със здравословния начин на живот, ефективната комуникация с децата, навиците на успешните хора, силата на емоциите и др. Грижата за личностното развитие, редом с професионалното, е част от културата на организацията ни и показва отношение към стремежа към по-добър живот. Top Employers Institure също отличи с много висока оценка практиките и постиженията ни в областта на корпоративната култура.

Считаме, че инвестицията в обучение на служителите, управлението на знанието, разработването на програми за развитие и осигуряването на възможности за израстване  са едни от стратегическите задължения и отговорности на всяка една съвременна,  интернационална организация. Признанието на Top Employers Institute е още една външна оценка и потвърждение, че успяваме да пренесем стратегията в практиката и да отговорим на променящите се нужди на бизнеса и средата. И както всяко отличие, освен повод за гордост, това да сме топ работодател за нас е и огромна отговорност и мотивация да продължаваме да сме отворени към нови идеи, да предизвикваме сами настоящите си процеси и статукво, да слушаме колегитe си и да не забравяме, че “Ученето е като гребане срещу течението: престанеш ли да гребеш,  не спираш, а тръгваш назад” (китайска поговорка).


Велислава Задурян

Човешки ресурси

Старши мениджър „Обучение и развитие“

Wfmjtmbwb/[bevsjboAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Велислава Задурян


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни