Вижте кои са навиците на успешните хора

Вижте кои са навиците на успешните хора
  • 29 юни 2016
  • 2705

Често, докато мечтаем, правим планове или изкачваме стълбицата на успеха, си задаваме въпроса „Какво отличава успешните хора от всички останали? Дали те правят нещо по-различно? Или притежават някакви изключителни умения?“ Отговорът в повечето случаи е „Не“. Тайната въщност се крие в това, че успешните хора са превърнали някои ценни умения - такива които притежават и повечето от нас - в свои навици. Като например: да бъдат последователни, да довършват нещата докрай, да търсят съмишленици на своите идеите, да правят и следват начертания план и т.н.

Предимството едно умение да се превърне в навик е в това, че се елиминира съзнателният контрол и прилагането му става без да се замислим, автоматизирано.

Още в Античността Аристотел е казал, че в живота успехът се определя не от нещата, които знаем, а от нещата, които умеем.

Каква е вашата нагласа?

В наши дни д-р Стивън Кови отбелязва, че освен навиците, за успеха в живота ключово важни са и нагласите, които споделяме. Това са още вярванията и убежденията, които са дълбоко вкоренени в съзнанието ни и предопределят в голяма степен нашите мисли и поведение, а съответно и резултатите от тях.

Чрез опознаването и разбирането на тези нагласи бихме могли да управляваме своите действия, да превърнем в навици тези от тях, които биха ни помогнали да постигнем успеха, към който се стремим, и в крайна сметка да бъдем наистина удовлетворени.

Трите най-често срещани нагласи по отношение на успеха, за които говори д-р Кови, са:

• „Те“ – вярването, че аз нямам влияние върху своя успех и удовлетворение, а отговорността за това е „в ръцете“ на някой друг. Хората с тази нагласа обикновено не са склонни да пробват, да търсят решения и да променят статуквото, тъй като те са водени от вярването, че за да успееш, някой трябва да ти помогне. За неуспехите си те обвиняват външни обстоятелства и не са склонни да търсят причините в собственото си поведение и решения. Тази пасивност води след себе си висока неудовлетвоереност.

• „Аз“ - това е вярването, че аз съм отговорен за абсолютно всичко - положително и отрицателно - което се случва на мен и около мен. Хората с тази нагласа са ориентирани към действието, те търсят решения и променят нещата, които не ги удовлетворяват. Те по-трудно се отчайват и не обвиняват външните обстоятелства, понеже знаят, че човек трябва да бъде гъвкав. За неуспехите си търсят причините предимно в собственото си поведение и решения, което им помага да се развиват. Това понякога може да бъде и много натоварващо, тъй като не винаги можем да променим всички обстоятелства.

• „Ние“ – вярването, че повечето житейски ситуации, в които попадаме, и успешното справяне с тях, не са резултат от усилията на един човек, а от усилията на екип. Това е нагласата, че хората са взаимозависими и успехът се корени в екипния дух и взаимопомощ. Тази нагласа е по-трудна за изграждане и за разлика от предните две, които се създават у нас още в ранна детска възраст, за това вярване трябва да се работи целенасочено.

Кои са навиците, които ни правят успешни?

Независимо каква е нашата нагласа, съществуват определени навици, които могат да спомогнат за повишаване на ефективността и в крайна сметка да допринесат за успеха ни. Ето някои от тях:

1. Бъди проактивен – имай смелостта сам да взимаш решенията за своя живот и да носиш отговорност за тях.

2. Започни да визуализираш в мисълта си – планирай и си представяй всичко, което искаш да реализираш на практика.

3. Приоритизирай – подреждай нещата по важност и се справяй първо с важните за теб неща. Спешните неща идват след тях.

4. Мисли в посока „Аз печеля/Ти печелиш“ - постигай целите си като действаш, воден от взаимно изгодния принцип „печелиш/печеля”.

5. Първо се опитай да разбереш другия, а после очаквай той да те разбере – изслушвай внимателно, преди да предложиш и защитиш своето решение пред другите.

6. Създавай синергия – изграждай партньорства на база доверие, бъди отворен към нови възможности.

7. Наостри поглед - тренирай способността си да създаваш резултати. Развивай се в четирите измерения - физическо, духовно, умствено и социално-емоционално.

Live Мотиви за личностното ни развитие

Ние в УниКредит решихме да обърнем внимание на темата за различните нагласи и влиянието им върху успехите и постиженията ни не само в професионалния, но и в личния живот. Ето защо проведохме поредица дискусии с колеги от УниКредит в редица градове в България и в сътрудничество с дългогодишните ни партньори от In your hands. Потопихме се в историите на известни личности и през тях да разгледахме как различните нагласи могат да въздействат на успехите и постиженията ни – лични и професионални. Тези срещи станаха основата на „Live Мотиви“ – инициатива на отдел „Човешки ресурси“ в банката, която има за цел да насочи вниманието към личностното ни развитие и израстване.

Много често професионалният успех минава през важната стъпка на личностното развитие. От своя страна, удовлетворението (или отсъствието му) в личния живот намира отражение върху работното ежедневие.

Неведнъж сме си задавали въпросите:

• Какво ни мотивира да се развиваме и да израстваме?

• Кои са факторите, които ни помагат да бъдем успешни?

• Как можем да подобрим своята лична ефективност?

Вълнува ни дали всеки един от нас може да направи нещо сам в посока на намиране на отговорите на тези въпроси, както и къде е мястото на организацията в този процес.

Грижата за поддържането на висока мотивация е показателна не само за това дали в компанията работят правилните хора с точните умения. Тя показва и отношение към стремежа за по-добър живот.

Ето защо са ни нужни „LiveМотиви“. Инициативата продължава със срещи-дискусии в цялата страна, посветени на теми като: здравословния начин на живот, силата на емоциите, родителството, вътрешната мотивация и други.


Мария Димитрова

Управление „Човешки ресурси“

Мария Димитрова е специалист по Програми за развитие в Уникредит Булбанк. Като част от екипа на „Човешки ресурси“, има дългогодишен опит и лични интереси в областта на корпоративните обучения, професионалното и личностното развитие и създаване на ангажираност на служителите.Завършила е Българска филология в Софийския университет и Организационна и социална психология в НБУ.

Nbsjzb/F/EjnjuspwbAVojDsfejuHspvq/Ch

Вижте всички статии от Мария Димитрова


Последвайте ни в социалните мрежи

Пишете ни